ما کی هستیم؟

شرکت ترکیب گیاهان دارویی شفابخش فرات

شربتهای سکنجبین درمانی

شربتهای مکمل درمانی صددرصدگیاهی

عرقیات ومقطرهای تخصصی برای چهل نوع بیماری مختلف

گلاب وآبلیمو واماگلاب زعفرانی صددرصدگیاهی

محلول شستشوی لنز بافرمولاسیون بی نظیر تحت لیسانس کیو ال ای انگلستان ویوروپ سی آی پی آلمان همراه باجالنزیهای ضدباکتری

روغنهای ماساژدرمانی که ازنوک موی سرتاناخن پا فرمولهای طبی صددرصد گیاهی ومؤثردردرمان بیماریهای مختلف وریلکس کردن بدن

شامپوهای تخصصی گیاهی که ازماده مؤثره گیاهان خاص تولیدمیشود برای تمام سلیقه ها وباخواص درمانی

تولیدظروف دارویی ومحصولات نوزادان شیشه شیر خوری پستانک دندان گیر قاشق حرارت سنج و...بامتریال روزدنیا

چرا شرکت ترکیب گیاهان دارویی شفابخش فرات؟

  • شربتهای سکنجبین درمانی
  • شربتهای مکمل درمانی صددرصدگیاهی
  • عرقیات ومقطرهای تخصصی برای چهل نوع بیماری مختلف
  • گلاب وآبلیمو واماگلاب زعفرانی صددرصدگیاهی
  • محلول شستشوی لنز بافرمولاسیون بی نظیر تحت لیسانس کیو ال ای انگلستان ویوروپ سی آی پی آلمان همراه باجالنزیهای ضدباکتری
  • روغنهای ماساژدرمانی که ازنوک موی سرتاناخن پا فرمولهای طبی صددرصد گیاهی ومؤثردردرمان بیماریهای مختلف وریلکس کردن بدن
  • شامپوهای تخصصی گیاهی که ازماده مؤثره گیاهان خاص تولیدمیشود برای تمام سلیقه ها وباخواص درمانی
  • تولیدظروف دارویی ومحصولات نوزادان شیشه شیر خوری پستانک دندان گیر قاشق حرارت سنج و...بامتریال روزدنیا